Mötesplats och seminarier i Almedalen, Fenomenalen Skeppsbron 4, Visby, Datum och tid måndag den 4/7 Klockan: 09:00-16:00

Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Fler än 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor. Besök vår mötesplats i Almedalen under måndagen. Under dagen kan du lyssna och diskutera med våra initierade gäster runt möjligheter och utmaningar.

Mötesplats och seminarier i Almedalen, mer information
Fotografi på ett barn som klättra upp för en repbro

Övergångar

Att gå från något till något annat, något nytt, tillhör växandet och livet. De här övergångarna är vi olika rustade att möta. De flesta människor behöver vägledning, stöd och hjälp att ta sig genom övergångarna i livet. Stöd från föräldrar, närstående och ibland professionell hjälp.

Övergångar, mer information
RareConnects hemsida

Bryt isoleringen - hitta andra genom RareConnect

På webbplatsen RareConnect kan personer som lever med sällsynta diagnoser, familjer och intresseorganisationer komma i kontakt med andra personer i samma situation runtom i världen.

RareConnect, sidan öppnas i nytt fönster
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD finns vid flera av landets universitetssjukhus. CSD arbetar bland annat med att öka kunskapen om sällsynta diagnoser och förbättra omhändertagandet av personer som lever med sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Illustration och beskrivning av Expertteam på Centrum för sällsynta diagnoser. Diagnos, Diagnosgrupp och Diagnostik

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information