Rare disease day
Logotyp för den internationella sällsynta dagen

Sällsynta dagen 2016

Sällsynta dagen, på engelska Rare Disease Day, startades som ett svenskt initiativ 29 februari 2008 Skottårsdagen, för att symbolisera sällsyntheten. Under dagen kommer det att arrangeras en Sällsynt filmfestival i Stockholm och en temadag hos Centrum för sällsynta diagnoser - Syd i Lund och den 1 mars en konferens i Stockholm.

CSD Syd

En dag när det Sällsynta blir vanligt

Centrum för sällsynta diagnoser – Syd (CSD-Syd) anordnar tillsammans med patientföreningar en aktivitetsdag för att sprida information om sällsynta diagnoser och hur det blir en del av vardagen.

En dag när det Sällsynta blir vanligt, mer information
Aktörer inom det sällsynta området

Vi finns på plats!

Under sällsynta filmfestivalen och sällsynta konferensen har du möjlighet att träffa representanter från flera aktörer inom det sällsynta området i Sverige.

Utställare, mer information
Hand som ritar en Sverigekarta

Tre sällsynta minuter

Filmen tre sällsynta minuter ger dig en bild av arbetet som bedrivs inom området sällsynta diagnoser i Sverige idag.

Tre sällsynta minuter, se filmen
Filmaffisch sällsynta filmfestivalen

Sällsynta filmfestivalen

Den 29 februari 2016 firas Sällsynta dagen med en Sällsynt filmfestival på Rival i Stockholm. Målet är att med film som utgångspunkt öppna upp för samtal om sällsynthetens dilemma.

Sällsynta filmfestivalen
Medverkande under sällsynta konferensen, Agneta Karlsson, Statssekreterare Socialdepartementet, Niklas Dahl Professor Klinisk Genetik, Dag Larsson Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Ekholm vice VD Institutet för framtidsforskning, Karin Båtelsson ordförande Sjukhusläkarna, Lars Sandman Etikprofessor Högskolan i Borås, Gunilla Gunnarsson Cancerstrategisamordnare SKL

Sällsynta Konferensen

Sällsynt idag och imorgon är rubriken på en heldagskonferens om vilka möjligheter och svårigheter vi står inför när det gäller diagnostik och behandling av personer med sällsynta diagnoser.

Sällsynta Konferensen
Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information