Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Sortera bland kurser och aktiviteter

:
 • Aug82017
  SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell planTid: 8 aug 00:00 - 1 dec 00:00 Ort: I Sverige Arrangemangstyp: Utbildning
  Kurs
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
 • Aug282017
  CHARGE-syndromet familjevistelseTid: 28 aug 11:00 - 1 sep 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Aug292017
  CHARGE-syndromet kompetensutvecklingTid: 29 aug 08:15 - 30 aug 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Tandvård och munhälsa
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Aug302017
  5th Conference of Undiagnosed Diseases Network InternationalTid: 30 aug 08:30 - 31 aug 16:00 Ort: Stockholm Arrangemangstyp: Konferens
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Media
 • Sep42017
  Nordisk dag om dövblindhet 2017 – inspiration till samarbeteTid: 4 sep 10:00 - 17:30 Ort: Danmark Arrangemangstyp: Temadag
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Primärvården
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
  Media
 • Sep42017
  MECP2-duplikationssyndromet och Xq28 duplikationssyndromet-familjevistelseTid: 4 sep 11:00 - 8 sep 13:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Familjevistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
  Närstående till person med sällsynt diagnos
 • Sep52017
  MECP2-duplikationssyndromet-Xq28 duplikationssyndromet-kompetensutvecklingTid: 5 sep 08:15 - 6 sep 16:15 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Utbildning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Hälso och sjukvården
  Tandvård och munhälsa
  Centrum för sällsynta diagnoser
  Expertteam och expertresurser
  Habilitering
  Skola och utbildning
  Socialtjänsten
  Försäkringskassan
  Arbetsförmedlingen
  Intresseorganisationer
  Korttidsverksamhet
  LSS och handläggning
  Boende och daglig verksamhet
 • Sep132017
  Neurofibromatos, typ 1 - vuxenvistelseTid: 13 sep 11:00 - 15 sep 15:30 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Vuxenvistelse
  Målgrupp: Personer med en sällsynt diagnos
 • Sep222017
  Epilepsi i vardagenTid: 22 sep 09:00 - 12:00 Ort: Göteborg Arrangemangstyp: Temadag
  Föreläsning
  Målgrupp: Närstående till person med sällsynt diagnos
  • För yrkesverksamma inom: Skola och utbildning
  Elevhälsan
  Korttidsverksamhet
  Boende och daglig verksamhet
Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information