Ågrenska

MECP2-duplikationssyndromet-Xq28 duplikationssyndromet-kompetensutveckling

I samband med familjevistelsen arrangerar Ågrenska två utbildningsdagar som vänder sig till personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med diagnosen. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal deltar tillsammans.

Tid
5 sep 08:15 - 6 sep 16:15
Plats
Ågrenska, Lillövägen,Lilla Amundön,436 58 Hovås
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Utbildning
Målgrupp
Närstående till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso och sjukvården
Tandvård och munhälsa
Centrum för sällsynta diagnoser
Expertteam och expertresurser
Habilitering
Skola och utbildning
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Intresseorganisationer
Korttidsverksamhet
LSS och handläggning
Boende och daglig verksamhet
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig, 031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Diagnos
MECP2-duplikationssyndromet och Xq28 duplikationssyndromet
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)
Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information