Nordisk dag om dövblindhet 2017 – inspiration till samarbete

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt möjlighet att byta erfarenheter med nordiska kollegor.

Tid
4 sep 10:00 - 17:30
Plats
Aalborg Kongres & Kultur Center
Ort
Danmark
Arrangör
Nordens välfärdscenter
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
• För yrkesverksamma inom
Hälso och sjukvården
Primärvården
Skola och utbildning
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
LSS och handläggning
Boende och daglig verksamhet
Media
Kontaktuppgifter
Funktionsnedsättning
Dövblindhet
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Nordisk dag om dövblindhet arrangeras i anslutning till DbI European conference. Information om boende, resor och konferensanläggning på länk, dbi2017denmark.com/aalborg.aspx
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Inom dövblindområdet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans nordiskt. Eftersom det är relativt få personer som arbetar inom dövblindområdet i respektive nordiskt land är det viktigt att tillsammans utveckla och sprida kunskap - och det gör vi bäst med förenade krafter!

Presentationerna sker på skandinaviska (norska, danska och svenska). Tolkning till/från skandinaviska till/från isländska och finska är tillgänglig.

The presentations are in Scandinavian (Danish, Norwegian and Swedish).
Interpretation from/to Scandinavian from/to Icelandic and Finnish will be available.

Pussel som bildar ett hjärta

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information